ครูดี

"There are too few good teachers these days,” “The rest are just pseudo-teachers”.

ครูดี

อยู่ๆ ผมก็ได้รับอีเมล์ส่ง ลิ้งนี้ มาให้    เขียนจากการให้สัมภาษณ์ของผมจากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษที่งดงาม    เมื่อสองปีมาแล้ว  โดยผมลืมสนิทว่าให้สัมภาษณ์ใคร ที่ไหน    แต่สาระก็ยืนยันว่าเป็นคำของผมจริง

จึงนำมาเผยแพร่ต่อ

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ก.ค. ๖๐

 

                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)