การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(19ส.ค60)

วันนี้ได้ไปช่วยงานคนในหมู่บ้าน เพื่อจะจัดงานเลี้ยงพระ และช่วงเย็นได้มีการเลี้ยงแขงที่มาฟังพระ มีดนตรีสด และมีพุไฟที่สวยงาน

รู้สนุกสนาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)