KM&R2R to LO NHSO4(3) ; มองเสียงภายในถึงใจแห่งความคาดหวัง

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

KM&R2R to LO NHSO4(3) ; มองเสียงภายในถึงใจแห่งความคาดหวัง

บรรยากาศของการทักทายและพิธีเปิดดำเนินผ่านไปอย่างเรียบง่าย การแนะนำตัวเพื่อให้กระบวนกรได้รู้จัก ทำให้บรรยากาศเริ่มผ่อนคลายลง 

การนั่งพักกายพักจิตอยู่กับลมหายใจ เพื่อความตื่นรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่บทเรียนทำให้หลายๆ ท่านดูนิ่งขึ้น และมีท่าทีแห่งความไว้ใจต่อกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น

ภาคเช้า:
กิจกรรม BAR มี 2 คำถาม
ความคิดและความรู้สึกของการเข้ามาร่วมกระบวนการเรียนรู้ในวันนี้เป็นอย่างไร อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในตัวเองและในงานที่เราทำบ้าง
- ยินดีที่ได้เข้าร่วม อยากเห็นงานได้ผลคนมีความสุข
- คิดว่าสามารถนำไปปรับใช้ในงานได้ การเปลี่ยนแปลงในการทำงานไปในทางที่ดีขึ้น
- ทบทวนตนเองและงาน เพื่อให้ทำงานอย่างสมดุลและมีความสุข
 - ความรู้สึกอยากเข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน รองรับการเปลี่ยนแปลงดูภายในตนเอง
- ได้เรียนรู้มุมมองที่กว้างขึ้น
- ตื่นเต้น อยากเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นในงานเพื่อเติมเต็ม
- อยากเห็นองค์กรสมาร์ท ได้เทคนิคในการทำงาน
- อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองไปจนถึงที่ทำงาน
- ว่างเปล่า รอเรียนรู้กระบวนการและผลเพื่อกำหนดก้าวจังหวะการเดินร่วมกันไปข้างหน้า
- ได้รับความรู้ในการจัดกระบวนการ KM นำไปใช้ในชีวิตและการทำงาน
- อยากให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
- อยากเห็นสติกลับมาที่ตัวเอง
- feel good this day พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองและองค์กร

ท่านคิดว่าอะไรที่มีอยู่ในตัวเราที่เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานประจำของท่านให้เกิดการพัฒนา
- มีการเปลี่ยนแปลงภายใน
- ความอดทน ความหนักแน่น ความพยายามให้งานออกมาอย่ามีคุณค่า
- การเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
- สิ่งที่มีอยู่ในตัวเรา ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเป้าหมายที่วางไว้แต่ละชาวจังหวะของชีวิต
- ความขยันและตั้งใจในการทำงาน
- ความเปิดใจและรับฟัง อยากเห็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
- ความมุ่งมั่น
- ไฟดวงเล็กๆ ที่มันพร้อมจะลุกเมื่ออยากพัฒนาอะไรสักอย่าง
- ความจริงใจ มุ่งมั่น ตั้งใจ ความถูกต้องที่เหมาะสม ยึดในอุดมการณ์
- เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
- ความมุ่งมั่นในการลงมือทำ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองตามดำรัสของสมเด็จพระราชบิดา
- ความพยายาม ความอดทน ไม่อยากให้งานแต่ละวันค้างอยู่ทำให้งานไม่เสร็จ
- การทำงานด้วยใจและตั้งใจมุ่งมั่น อยากนำความรู้ช่วยเหลือสังคมประชาชน
- ความมีสติมีผลต่อความสำเร็จ
- การมีสติ ปัญญารู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง

เมื่อสกัดออกมา หลายๆ ท่านสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความหมาย(meaningful learning) ต่อการมาเรียนรู้ในครั้งนี้ ซึ่งความหมายดังกล่าวเป็นการสื่อสารถึงคุณค่าที่มีอยู่ในความเป็นตัวตนและการทำงาน

"แม้ยุ่งและกังวลเรื่องภาระงาน แต่การมาครั้งนี้สื่อสารถึงความตั้งใจที่จะเรียนรู้" คือปรากฏการณ์ที่สอดรับกับ LEAN UNLEARN RELEARN

ประทับใจที่ท่านหนึ่งสะท้อนไว้ว่า
"จริงๆแล้ววันนี้ไม่ค่อยอยากมาเข้าร่วมประชุมเท่าไหร่นัก เพราะคิดว่าช่วงเวลาสั้นๆ แค่วันเดียวไม่ได้อะไร ลึกๆ มีความกังวลว่างานไม่เสร็จอีกมากมาย รีบเร่ง ไม่งั้นจะไม่ทันเวลา แต่เวลาผ่านไปได้ฟัง ผอ. รอง ผอ. และ ดร.กะปุ๋มพูดอะไรบางอย่าง ทำให้รู้สึกว่าเรามีโอกาส การเข้าร่วมประชุมวันนี้ต้องได้อะไรดีๆ กลับไปบ้าง ต้องเต็มที่กับการทำกิจกรรม เรื่องงานที่กังวลเก็บไว้ก่อนทำตอนนี้ให้ดีที่สุด"

Live
https://www.facebook.com/wha.j...

https://www.facebook.com/wha.j...


#KMUC
15-08-60

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)