KM&R2R to LO(4) ; ปูพรม Reflective Learning

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

KM&R2R to LO(4) ; ปูพรม Reflective Learning 

เวลาที่ทำกระบวนการที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างทางปัญญา การเตรียมความพร้อมของสมองด้วยการฝึกเจริญสติ และสร้างความผ่อนคลาย โดยส่วนตัวเชื่อว่า คือ การเปิดประตูใจ (open mind) และกล้าที่จะก้าวออกมาจาก comfort zone ซึ่งเป็นเกาะป้องกันตนเองที่คนเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตนเองรู้ปลอดภัยจากการถูกกระแทกอารมณ์และความรู้สึก ไม่กล้าเผชิญกับสิ่งที่ไม่ชอบใจ โดยเฉพาะไม่กล้าก้าวที่จะเข้าไปเรียนรู้ภายในใจตนเอง สภาวะเช่นนี้ย่อมยากที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลง(Transformation)ที่นำไปสู่ความเจริญงอกงามของชีวิต

การทักทายที่ผ่อนคลายช่วงเช้า การฝึกอยู่กับตนเองด้วยลมหายใจ การให้คุณค่าและความหมายกับบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าเราและตื่นรู้กับความจริงที่เป็นปัจจุบันขณะ 

"ปัจจุบัน ณ ขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด ที่ประเสริฐที่สุด การมาเจอกันไม่ใช่ความบังเอิญ การให้ความสำคัญและให้คุณค่าต่อกัน ณ เวลานี้จะได้ไม่ต้องมาทำให้เรารู้สึกเสียดายหรือเสียใจ เมื่อเราทำเต็มที่ด้วยความเต็มใจ นำมาซึ่งความเบิกบานใจเสมอ"

การเคลื่อนเข้าไปสู่การเรียนรู้ด้วย Reflective Learning เริ่มจากการผ่อนคลาย กิจกรรมที่ค่อยๆเคลื่อนด้วยการตั้งคำถามง่ายๆ แล้วค่อยเพิ่มความซับซ้อน ส่วนตัวเชื่อว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเองแบบเนียนๆ อย่างไม่รู้ตัว

กิจกรรม การสร้าง Inspiration จากการดูคลิปวีดีโอ
- จากเรื่องไอติม ท่านรู้สึกและมีความคิดเห็นอย่างไร
- เรื่องถั่วงอก มีความคล้ายคลึงและแตกต่างจากเรื่องไอติมอย่างไร
- จากคลิปวีดีโอทั้งสามเรื่องคิดว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างและอะไรคือสิ่งสูงสุดที่ท่านรู้สึกประทับใจจากทั้งสามเรื่องเพราะอะไร(พร้อมให้เหตุผล)

จากคำถามสะท้อนให้เห็นถึงการไต่ระดับของความลึกซึ้งในการไตร่ตรอง สองคำถามแรกนำไปสู่การทำ self-reflection ในตนเอง ส่วนคำถามที่สามใช้พลังของการเรียนรู้ร่วมกัน (collaborative learning)มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้การทำ Dialogue หรือสุนทรียสนทนา หรือ Deep Listening (การฟังอย่างใคร่ครวญด้วยความลึกซึ้ง)
- จากสามเรื่องเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียนรู้จากความผิดพลาด ใส่ใจ
- อย่ามองคนจากภายนอก มองให้ลึกเข้าไปด้านใน และดึงศักยภาพของบุคคลนั้นออกมา
- เรียนรู้การทำงานท่ามกลางความแตกต่าง ใช้ใจในการทำงาน กระบวนการเรียนรู้หรือการทำงานมีวิธีการที่แตกต่าง
- การต่อยอดความคิดเชิงสร้างสรรค์ การทำงานอาจมีหลายวิธี ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
- เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ สร้างความแปลกใหม่ มีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ และสร้างแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆรอบข้างได้อยู่เสมอตลอดเวลา

"ดูคลิป เด็กพิเศษ นึกถึงพวกเราได้เข้ามาอยู่ สปสช.มี คุณครูใจดี เปรียบกับผู้บริหารอยากให้ผู้นำของเรา  ได้ลึกซึ้งกับคนในองค์กร ได้ support ได้ cheer up คนในองค์กรที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดงานได้ผล คนเป็นสุข"

นี่คือสิ่งที่ capture ได้จากที่เกิดการทำ Reflection

สิ่งที่ประทับใจในกิจกรรมกระบวนการนี้คือ ท่านผู้อำนวยการทำให้ดูทำให้เห็นเป็นต้นแบบของการทำ Dialogue และ Deep Listening การฟังอย่างใคร่ครวญและสนทนาสะท้อนคิดอย่างนุ่มนวล (Chalor Santiwarangkana)

#KMUC
15-08-60


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)