การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เครื่องมือสู่ความสำเร็จของการจัดการความรู้ในจังหวัด”

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เครื่องมือสู่ความสำเร็จของการจัดการความรู้ในจังหวัด” ซึ่งจัดโดย กพร. ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ

      เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. ผมได้รับมอบหมายจากจังหวัดนนทบุรี  ให้เป็นผู้แทนไปร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เครื่องมือสู่ความสำเร็จของการจัดการความรู้ในจังหวัด  ซึ่งจัดโดย กพร. ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ  โบ๊เบ๊  กทม.  มีผู้ร่วมประชุมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 3 คน  ส่วนใหญ่จะนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำหน้าที่เป็น CKO. KM ของจังหวัด
        ผู้จัดได้เชิญเพียง 3 จังหวัด คือ นนทบุรี  กระบี่  และ ลำปาง เป็นผู้แทนขึ้นเวที เล่าความสำเร็จในการทำ
KM  ครึ่งวันเช้า  โดยมีผู้ดำเนินการจากสถาบันเพิ่มผลผลิตฯเป็นคุณอำนวยกำหนดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  และผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องขึ้นเวทีในครั้งนี้
      
How to ที่ทั้ง 3 จังหวัดเล่า  สามารถสรุปถึงวิธีการที่ดีในการทำ KM  แยกได้เป็น 4 ประเด็นใหญ่ๆดังนี้
       1.ผู้นำ
          - ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสนใจในการทำ
KM
          - แสดงท่าทีอย่างชัดเจนที่แสดงว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้
          - ผู้นำมีความมุ่งมั่นสู่การเปลี่ยนแปลง
          - ต้องเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ
          - เลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน ให้ความสำคัญกับการเลือกคนมาเป็นคณะทำงาน
          - นำ
benchmarking กับหน่วยงานอื่น
     2.กระบวนการและเครื่องมือ
          - มีความพร้อมในสื่อ และอุปกรณ์
ICT ต่างๆ
           -มีการสังเคราะห์ความรู้ร่วมกัน
           - การ
Run Cop ควรให้อยู่ในกลุ่มคนระดับเดียวกัน (ขึ้นอยู่กับหัวข้อด้วย)
     3.การสื่อสาร
          - พูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
          - สื่อสารให้
ตื่นตน  สนใจ  ไตร่ตรอง
          - สื่อสารและประสานงานในแนวนอนมากกว่าแนวตั้ง
          - ชักชวนผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
          - ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าได้ประโยชน์
          - ต้องทำงานและสื่อสารอย่างเปิดใจ คือ
มองตา  รู้ใจ  ทำให้ดู  กู่ให้ตาม
          - ต้องทั้งดึง(เชิญชวน) และผลัก(มอบหมายงานให้ทำ)
      4.การประเมินผล
          - มีการจัดประกวดระหว่างอำเภอ
          - มีการยกย่องชมเชย  ให้รางวัล
          - ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผล
          - ให้ทุกอำเภอมีการเรียนรู้ร่วมกัน  แม้จะต่างประเด็นกันก็ตาม เพื่อจะได้มีคนมองจากภายนอก
                                      ฯลฯ
            หลังจากนั้นก็เป็นการแนะนำ การนำ KM ไปพัฒนาแผนปฎิบัติการจังหวัดปี 2550 โดยเน้นเรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#kmจังหวัดนนทบุรี

หมายเลขบันทึก: 63402, เขียน: 26 Nov 2006 @ 17:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)