บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 13 สิงหาคม 2560

วันนี้ทางคณะนักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ทางศูนย์มอบหมายคือในช่วงเช้าได้ช่วยกันปลอกหอมกระเที่ยมและหั่นมะนาวเพื่อบีบน้ำใส่ขวดและหั่นผักล้างผักเพื่อเตรียมใช้ในการประกอบอาหารในวันที่ 14 สิงหาคม และในช่วงบ่ายทางคณะนักศึกษาได้ช่วงกันตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้จำนวน 35 ชุด เพื่อเตรียมเป็นสถานที่รับประทางอาหารของคณะที่จะมาศึกษาดูงาน


(หั่นมะนาวและนำมาคั้นน้ำใส่ขวด)


(ปรับสถานที่เพื่อตั้งโต๊ะรับประทานอาหาร)


(ตั้งโต๊ะรับประทานอาหารจำนวน 35 ชุดถายในบริเวณศูนย์ฝึก)

(จัดเตรียมเก้าอี้และเตรียมสถานที่ภายในศูนย์ฝึก)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึก "วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด")ความเห็น (0)