บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บ้านบ่อมะกรูด ม.8 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี