ครั้งที่ 13 : ( 15 สิงหาคม 2560)

               วันฝึกงานวันนี้เป็นวันเริ่มงานวันแรกหลังจากวันหยุดยาวในช่วงวันแม่ ถึง 3 วัน แต่ก็ยังมีงานมอบหมายไปให้ทำกันในช่วงวันหยุดยาว คือ การสรุปจาก Note taker ที่ได้เขียนใส่กระดาษ Flip chart เมื่อวันงาน จิตอาสาประชารัฐ ลงใน Word ให้เรียบร้อย

                และในวันนี้เรามามหาวิทยาลัยกันตามเวลาปกติเหมือนทุกครั้ง ทำความสะอาดโน่นนี้นั้น แล้วก้เริ่มทำงานต่างๆ โดยส่วนตัวเราเองวันนี้ในช่วงเช้า 9.00 น. โดยประมาณ เราและนาย เอกรินทร์สีเอก ได้เดินทางไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่และเขตติดต่อ ของมหาลัยราชภัฏนครปฐมซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยฝึกที่ 2 ศูนย์บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเรา เนื่องจากเราอยากได้ข้อมูลที่เป็นจริงและน่าเชื่อถือที่สุดเราได้เดินทางไปยัง เทศบาลเมืองนครปฐม เพื่อขอข้อมูลเขตติดต่อต่างๆ และข้อมูล Map ของตำบลวังตะกู จากนั้นก้ได้เดินทางไปยังเทศบาลนครนครปฐม ไปสอบถามขอข้อมูลเกี่ยวกับ ชุมชน สวนตะไคร้ ชุมชนเป้าหมายที่พวกเราจะไปลงพื้นที่ทำโครงการกันด้วย

ภาพขณะขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ส่วนโยธา เทศบาลเมืองนครปฐมภาพถ่ายโดย:นายเอกรินทร์ สีเอก

           

             เวลาเกือบ 12.00 น. เมื่อกลับมาถึงยังที่ศูนย์ฝึก เราก็เริ่มทำแบบสัมภาษณ์บริบทชุมชนและประวัติความเป็นมา ของชุมชนสวนตะไคร้ เพื่อไปสัมภาษณ์ประชากรในหมู่บ้านสวนตะไคร้

            และ ทำเอกสารทะเบียนรายชื่อพ่อค้าแม่ค้าที่นำสอนค้าปลอดสารมาขาย ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาและ ผู้ที่มีความประสงค์จะมาขายในวันศุกร์ที่ด้วย จะได้มีการจัดเตรียมสถานที่ให้พอกับปริมาณผู้ขายและผู้บริโภค


          ภาพขณะกำลังทำแบบสัมภาษณ์และทะเบียนร้านค้า ภาพถ่ายโดย : น.ส. ชริญา แก้วบัวดี

          หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ก็เริ่มทำงานกันต่อจากข้อมูลที่ได้มาวันนี้ จึงเริ่มทำแผนที่รอบนอก และแผนที่รอบใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตำบลนครปฐม และตกแต่งแผนที่เดินดินเพิ่ม จนเสร็จสิ้นก็ใช้เวลาจนถึง 17.00 น.

          จากนั้นก็เริ่มเก็บสัมภาระและทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงานเนื่งจากวันนี้จะมีเศษขยะและสิ่งสกปรกจากการทำชิ้นงานเป็นจำนวนหนึ่ง เมื่อเสร็จทุกคนจึงแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อน

                        ภาพขณะทำแผนที่รอบนอก ภาพถ่ายโดย : น.ส. ชริญา แก้วบัวดี

                              ภาพแผนที่รอบใน ภาพถ่ายโดย : น.ส. ชริญา แก้วบัวดี

                     ภาพขณะทำแผนที่รอบนอก ภาพถ่ายโดย : น.ส. ชริญา แก้วบัวดี

                         ภาพขณะทำแผนที่รอบนอก ภาพถ่ายโดย : น.ส. ชริญา แก้วบัวดี

                        ภาพขณะทำแผนที่รอบนอก ภาพถ่ายโดย : น.ส. ชริญา แก้วบัวดี

                                 ภาพแผนที่รอบนอก ภาพถ่ายโดย : น.ส. ชริญา แก้วบัวดีบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)