บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่15 วันที่15สิงหาคม2560

วันที่15สิงหาคม2560วันนี้นักศึกษาฝึกงานได้ช่วยกันเก็บของเพื่อนำไปส่งคืนที่วัด คือ เก้าอี้ จาน ชาม หม้อ และอื่นๆ หลังจากที่ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และในช่วงตอนเย็นๆพวกเราก็ได้ลงชุมชนเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวิติความเป็นมาของชุมชนบ้านบ่อมะกรูด และความเป็นมาของหมู่ที่8 

(สอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชุมชน)


สัมภาษณ์จากผู้เถ้าผู้แก่)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน (วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)ความเห็น (0)