บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่15วันที่15 สิงหาคม2560

วันนี้ช่วงเช้าได้ช่วยกันเก็บของไปคืนที่วัดหลังจากนำมาใช้ในวันงานเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเย็นพวกเราได้ลงชุมชนไปสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านบ่อมะกรูดหมู่8และ


   (สัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆ)


  (ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เต็มที่)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)