15 สิงหาคม 2560

วันนี้ที่ศูนย์ของเราไม่มีงานไม่มีคนมาดูงานที่ศูนย์พวกเราได้ทำความสะอาดห้องพักอาจารย์ เเละได้ชวนกันจัดทำแผนที่เดินดินของหมู่บ้าน แผนที่รอบในของม.8เเละม.10เเละแผนที่รอบนอกของตำบลหินกองเเละตกเเต่งระบายสี

แผนที่รอบนอกตำบลหินกอง

แผนที่เดินดินหมู่10 บ้านหนองกระทุ่ม

แผนที่เดินดินหมู่ที่8 บ้านหนองยายกะตา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกภาคสนามฝึกงานความเห็น (0)