ครั้งที่ 11 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันนี้นักศึกษาได้เข้าร่วมการทำการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาคร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนเกี่ยวเกียวความเป็นอยู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันในวันที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดของคนในชุมชนเเละก็นักศึกษาได้เข้าร่วมการถอดบทเรียนในครั้งนี้ด้วยโดยมีวิทยากรของชุมชนเป็นผู้ดำเนินการต่างๆนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนในชุมชนความเป็นอยู่ในสมัยก่อนและทางด้านของวิทยากรให้นักศึกษาพูดว่าตั้งเเต่ที่ได้เข้ามาฝึกงานได้รับอะไรบ้างรู้อะไรบ้างและจะพัฒนาชุมชนได้อย่างไรให้วาดเป็นรูปออกมาและก็ออกมานำเสนอผลงานของตนเองได้รับคำชมมากมายและวันนี้ได้ไปทำบุญวันพระตามเเบบวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่วัดเจ็ดริ้วด้วยนะ ฮ้าฟฟฟฟฟฟฟ  ^ ^ 

( ภาพกิจกรรมระหว่างวัน )

( รับประทานอาหารกลางวันกันครับบบบบ )

( เริ่มนำเสนอผลงานนนนน )


( ชาวบ้านน่ารักให้ความร่วมมือดีมากๆเลยนะครับบ )

( ถ่ายภาพรวมมสะโหน่ยยยยยยย )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)