การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานเป็นวันที่9

วันที่11สิงหาคม2560

เข้าแถวร่วมกับทหารเพื่อเปิดพิธีทำความสะอาดวัดตาล

ร่วมถ่ายรูป

เริ่มทำความสะอาดรอบๆๆวัดตาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)