ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 14 สิงหาคม 2560)

วันที่ 14 สิงหาคม ช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.00 น. เราได้ช่วยทำงานในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายพอช่วยทำงานในศูนย์ฝึกเสร็จเราก็ได้ช่วยกันทำแผนที่รอบในของตำบลหนองสาหร่าย 


                                      ช่วยกันทำแผนที่รอบในของตำบลหนองสาหร่าย


                                                      แผนที่รอบในของตำบลหนองสาหร่าย


                                                            ชิ้นงานที่เสร็จในบางส่วน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)