ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ15สิงหาคม2560


วันนี้ช่วงเช้า ได้ช่วยกันนั่งวาดแผนที่ของหมู่10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง จังหวัดราชบุรีและตกแต่งระบายสีจนเสร็จเรียบร้อย

บ่ายหลังจากทำแผนที่เสร็จก็ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เหลือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)