การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อแม่

ร่วมถ่ายภาพรวมกับพี่ทหารที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อแม่ทำความสะอาดวัด

ช่วยกันถอนหญ้าและกวาด เพื่อทำความสะอาด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมการฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)