ลงชุมชนรายงายตัวผู้นำชุมชนบ้านโคกเศรษฐี และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี(วันที่ 15 ส.ค.2560)

ลงชุมชนรายงายตัวผู้นำชุมชนบ้านโคกเศรษฐี  และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

          จากที่ห่างหายจากการบันทึกเป็นเวลานานพอสมควรและวันนี้ตรงกับวันที่  15  ส.ค. 2560  ทีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเราได้ลงพื้นที่รายงานตัวและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงศึกษาชุมชน  บ้านโคกเศรษฐีต่อผู้นำชุมชนและได้สอบถามถึงบริบทคร่าวๆและวัฒนธรรมเด่นๆของชุมชนและได้รู้ว่า ในชุมชนมีประเพณีที่เด่นชัดคือ  “การแข่งขันวัวลาน”  และได้ทราบว่าอาชีพหลักของชุมชนคือการทำนา  รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไปและนอกจากนี้ได้ทำการนัดแนะการลงพื้นที่ศึกษาชุมชนกับท่านผู้นำชุมชน  สำหรับภารกิจนี้พวกเราขอกราบขอบพระคุณท่าน อ.ประสงค์  ลีลาและศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีที่อนุเคราะห์เรื่องการเดินทางและพาไปติดต่อค่ะ

      ภาพที่  1  ลงพื้นที่รายงานตัวกับผู้นำชุมชนบ้านโคกเศรษฐี (15-08-2560 : เวลา 13.00-14.30น.) 

           เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจลงชุมชนแล้วทีมฝึกได้ลงมาทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน่วยฝึกโดยการเก็บจอกแหนขึ้นจากบ่อภายไปศูนย์เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและเป็นการขจัดวัชพืชที่จะมาขัดขวางการระบายของน้ำเป็นต้น  โดยกิจกรรมในครั้งนี้พวกเราได้ทำร่มกันพนักงานทั่วไปของศูนย์และได้เรียนรู้วิธีการต่างๆจากเจ้าหน้าที่เหล่านั้น  บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานแม้จะมีอุปสรรคบ้างคือดินเลนที่อยู่ใต้น้ำมีความลึกพอสมควรแต่กิจกรรมก็สำเร็จไปได้ด้วยดีเป็นเพราะความสามัคคีของสมาชิกภายในทีมค่ะ


                 ภาพที่ 2-3 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)