ฝึกงานครั้งที่ 12

15/08/2560

วันที่ 12 ของการฝึกงาน

            เราได้ช่วยกันทำแผนที่รอบใน แผนที่รอบใน คือ แผนที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยู่ในตำบลวังตะกู เราจะเดินทางมามหาวิทยาลัยได้กี่ทาง ซึ่งในแผนที่ที่เราวาดนั้นจะเริ่มต้นมาจากถนนเพชรเกษม เจอไฟแดงแล้วเลี้ยวซ้ายตรงมาก็จะเจอมหาวิทยาลัย แผนที่เราได้บอกตำแหน่งอย่างชัดเจนและง่ายต่อการเดินทาง


ช่วยกันระบายสีให้สวยงาม

                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


หุ้มด้วยพลาสติกเพื่อไม่ให้เปื้อนและมีฝุ่นละอองเกาะ

                                                       ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


ต่อมาช่วงบ่ายเราก็ได้ทำแผนที่รอบนอก คือ แผนทีมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอนาเขตติดต่อกับ หมู่ 2 หมู่ 3 ของตำบลวังตะกู และ หมู่ 1 หมู่ 5 หมู่ 9 และ หมู่ 10 ติดต่อกับเทศบาลนคร และมีถนนตัดผ่าน ตอนปลายของ หมู่ 3 ติดกับตำบลหนองปากโลง

ภาพประกอบแผนที่รอบนอก

                                                       ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


กระบานการการทำแผนที่รอบนอก                                       

                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


ระบายสีเสร็จก็ลบรอยที่เขียนด้วยดินสอออก

                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


ติดขอบๆด้วยกระดาษสีเงาๆ

                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

ติดแผนที่กับฟิวเจอร์บอร์ด

                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


เสร็จสิ้นภาระกิจของวันนี้ 

                                                       ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


จบการบันทึกค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)