ฝึกงานวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสภา อบต. สัญจร หมู่ที่ 11 บ้านหนองหมา ตำบลโพรงมะเดื่อ


ได้ทำการเสริฟน้ำ กาแฟ ขนมปัง


ได้เข้าร่วมประชุมสภา อบต. สัญจร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)