การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 15/8/2560

ตัดแป๊ปต่อท่อ


ต่อท่อน้ำทำเครื่องสูบน้ำ

ประกอบท่อน้ำไฮเปอเดอริก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)