ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่ 15/ส.ค./60 หน่วยที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

15 สิงหาคม 2560

     วันนี้เป็นวันฝึกงานวันที่ 15 และเป็นวันแรกที่กลับมาฝึกงานหลังจากที่หยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันนี้ดิฉันและเพื่อนๆก็ได้มาทำงานกันแต่เช้า และได้ทำแผนที่รอบในและแผนที่รอบนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และได้ทำงานศูนย์ควบคู่กันไปด้วย โดยเราได้เริ่มทำและเริ่มร่างแผนที่ และช่วยกันลงลายละเอียดของแผนที่พร้อมกับลงศรี และทำแบบสัมภาษณ์ และหนังสือเชิญเพื่อที่จะไปให้คณะกรรมการของหมู่บ้านสวนตะไคร้ เพื่อเชิญมาร่วงการจัดเวทีในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 หลังจากนั้นก็ได้ช่วยกันเก็บทำความสะอาดศูนย์และลงชื่อแยกย้ายกันกลับบ้าน

ภาพการทำแผนที่รอบในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภายถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

    ภาพการติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดของแผนที่รอบใน ถ่ายภาพโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                ภาพแผนที่รอบใน ถ่ายภาพโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

        ภาพการติดขอบกระดาษของแผนที่รอบนอก ถ่ายภาพโดยนางสาวชริญา แก้วบัวดี

 ภาพการติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดของแผนที่รอบนอก ถ่ายภาพโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                             ภาพแผนที่รอบนอก ถ่ายภาพโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมก่อนการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)