การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 15/8/2560

นำเมล็ดผักกาดปลูกลงกระถางเพาะต้นกล้า


เครื่องสูบน้ำไอเปอเดอลิก


ประกอบเครื่องสูบน้ำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่16ความเห็น (0)