การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 9

 ได้ทำการประชาคม ประชาชนในหมู่ที่ 4 ตำบลโพรงมะเดื่อ 


และได้สอบถามถึงข้อดีข้อเสียและปัญหาอุปสรรคในชุมชนหมู่ที่ 4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)