hidden figures ทีมเงาอัจฉริยะ

ถ่ายทอดประเด็น ระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวสี   ที่มีความแบ่งแยก   สามตัวเอกต้องเป็นผู้หญิงที่ทำงานใน  NASA  ณ ตอนนั้น นั่นก็ว่า  อยู่ยาก ”  แล้ว ยิ่งเป็นสาวผิวสีด้วยแล้วนั้น ยิ่ง  อยู่ยากใหญ่  ทั้งห้องน้ำ ห้องครัวการแบ่งแยก   ห้ามใช้จักรยานส่วนรวมร่วมกัน การแบ่งแยกห้ามใช้เครื่องชงกาแฟร่วมกัน การแบ่งแยกการใช้ห้องสมุด การแบ่งแยกการเข้าเรียนในสถานศึกษา   แปะป้ายแบ่งแยกว่าอันนี้ของคนขาว อันนั้นของคน ดำ 

และต่อมาหัวหน้า ปฎิบัติ การ ได้นำ ฆ้อน ไปที่หน้าห้องน้ำหญิง และทุบป้ายที่ระบุว่า  Colored Ladies Room  ทิ้ง ทำให้เห็นว่าการกำแพงที่แบ่งแยกระหว่างคนสองผิวสีเริ่มพลังทลายลง และทำให้คนสองสองผิวสีได้พูดคุยกันในฐานะมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอย่างที่มันควรจะเป็น

ตัวแสดงหลักมีความ อดทนอดกลั้นต่อทุกแรงกดดันในหน้าที่การงานจนพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าตัวเธอนั้นมีดีมากกว่าสีผิวและเพศตั้งใจทำงานในหน้าที่ของตัวเอง รวมไปถึงดูแลรับผิดชอบงานให้กับลูกทีมคนอื่น ๆ โดยไม่ทิ้งกัน แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นหัวหน้าก็ตาม ความจำกัด เรื่องสีผิวและเพศกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ไม่สามารถทำให้เธออยู่ในตำแหน่งงานที่อยากจะทำได้ ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ หาหนทางทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเองตามกติกาที่ฝ ่ายบุคคลได้ตั้งไว้  ไม่เกี่ยวกับชนชาติ ความเข้มแข็งไม่ได้ดูที่เ พศ และความกล้าหาญนั้น มีมาก นี้คือแรงสำคัญที่สร้าง สรรค์กำลังใจ ให้ประสบความสำเร็จที่เราใฝ่ฝัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hidden Figures ทีมเงาอัจฉริยะความเห็น (0)