บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่13 วันที่ 13สิงหาคม 2560

ในวันนี้ช่วยป้าบัว เตรียมงานปอกกระเทียม หั่นมะนาว บีบมะนาวเพื่อเตรียมทำกับข้าวเลี้ยงคนที่จะมาดูงานที่ศูนย์ฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในวันจันทร์ที่14 ส.ค.2560  และได้กางโต๊ะ ไว้ให้คนได้นั่งกินข้าวในช่วงกลางวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประะสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)