การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

11 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

พวกเราได้รับมอบหมายให้ช่วยกันจัดบอร์ดวันแม่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)