การฝึกประสบการณ์ชีวิตสาขาการพัฒนาชุมชน

วันนี้ได้ช่วยพี่ในสำนักงานทำบัตร ให้สภาเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมที่ อบต.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)