เตรียมดินปลูกดาวเรืองวันที่ 3

              วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ทีมฝึกงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีได้ปฏิบัติภารกิจการเตรีมดินเพื่อปลูกต้นดาวเรืองเตรียมการไว้ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ซึ่งกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองได้ถูกดำเนินการมาหลายวันเนื่องจากปลูกในปริมาณที่มากพอสมควรและในวันนี้นั่นเองงานปลูกต้นดาวเรืองของเราก็สำเร็จลงนับว่าเป็นอีกกิจกรรมที่พวกเราประทับใจมากที่ได้ทำ  กิจกรรมนี้คงสำเร็จลงได้ยากถ้าขาดซึ่งความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่ม  กิจกรรมนี้สอนอะไรพวกเรามากมายทั้งการวางแผนแบ่งหน้าที่ในการทำงาน  การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันและกัน  จนทำให้งานสำเร็จไปด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)