บึกทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่14วันที่14 สิงหาคม 2560

        ในที่14 สิงหาคม ในเวลาหกโมงเช้า กลุ่มนักศึกษาฝึกงานจะต้องมีหน้าที่มาช่วยกันจัดสถานที่  จัดโดยการ จัดภูมิทัศน์หลายๆมุม และเตรียมทำอาหารมือกลางวัน จัดเป็นอาหารชุดโต๊ะจีน  กลุ่มนักศึกษาก็มีหน้าที่  ในการ. หั่นผัก. ต้มแกง สารพัด และกลุ่ม พวกผู้ชาย ก็เตรียมจัดโต๊ะ  ข้อน ชาม น้ำ เป็นต้น  คนที่มาศึกษาดูงาน ในตอน 10.30 จะคนมาดูงาน ในโครงการชุมชนตัวอย่างดีเด่น และกองทุนแม่ดีเด่น ป้าบัวและ ลุงธัมสัญญ์ ก็ในกลุ่มนักศึกษาฝึกงานออกมารับอย่างเป็นทางการและกล่าวคำว่า"สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ

คณะกรุปทัวร์ มาประมาณ 350คนรถ 5 คัน จาก จังหวัดปทุมธานี ( คลองหลวง)

หลังจากนั้นก็เชิญ เข้ามาร่วมทำพิธีร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี  และร่วมกันฟังเกี่ยวกับ ตัวอย่างชุมชน เข้มแข็งโดยมี วิทยากรมามาพูดและเล่าให้ฟัง แลกเปลี่ยนความรู้กันไปในตัว พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน 

 ทางกลุ่มนักศึกษาก็ได้รับหน้าที่จัดสถานที่ตรงโต๊ะตีนให้แจกน้ำวางที่โต๊ะ เตรียมตักอาหารไปเสิร์ฟ ในเวลา 11.30 น. ทุกคนก็วุ่นวายและเหนื่อยมาก  เสร็จจากตรงนั้น ก็พักเที่ยง กินข้าวที่เหลือ กินเสร็จก็เก็บเศษอาหารและขยะ จานชามทั้งหลาย  เก็บเพื่อมาล้างจาน เสร็จอีกทีก็18.30น. ก็พักผ่อนตามสบาย 

เป็นต้อนรับจากกลุ่มนักศึกษาฝึกงาน จ.ราชบุรี  ออกมา สัวสดีคณะที่มาศึกษา จ.ปทุมธานี(คลองหลวง)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)