การฝึกประสบการวิชาชีพ (วันที่ 11 สิงหาคม 2560 )

                                 วันนี้ได้มาทำการกรอกดินเพิ่มต่อจากเดิม และก็ได้กั้นรั้วกันพวกสัตว์เข้ามารบกวน

                                                                กรอกดินใส่ถุง

                                                                                   กั้นรั้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)