ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10

วันนี้นักศึกษาได้ลงไปทำแผนที่ชุมชน ทั้งรอบนอกและรอบใน โดยมีแบบ ของป้ากรองทิพย์เป็นตัวอย่าง และได้ทำชาตะไคร้ โดยไปตัดตะไคร้มาตัดใบออกและเอามาปลอกเอาแต่สีขาวๆด้านใน และนำไปล้างให้สะอาดพอสะ อาดแล้วก็นำมาซอยให้ละเอียดให้มากที่สุดพอละเอียดแล้วก็นำมาใส่กระด้ง และนำไปตากแดดอ่อนๆ ให้แห้งครับ

                   รูปทำแผนที่ชุมชน

                      รูปตัดตะไคร้

                       รูปตัดตะไคร้

รูปปลอกเอาเปลือกนอกออก เอาแต่ขาวๆข้างใน

                      รูปสีขาวข้างใน

                รูปตอนซอยให้ละเอียด

                 รูปนำใส่กระด้งตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)