ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่12

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560    วันนี้พวกเราก็ทำงานกันต่อ  เรานั่งทำแผนที่รอบนอก  ทำปฏิทินชุมชนต่อระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยพื้นที่รอบนอกของ ต.หนองส่าหร่ายสีส้ม คือ ต.หนองสาหร่าย  ติดต่อกับสีน้ำเงิน ต.พนมทวน สีแดง ต.พังตรุ 

สีม่วง ต.ดอนเจดีย์ สีเหลือง อ.ท่ามะกา

จากนั้นก็มาทำทามไลน์


โดย ปี2549  ได้มีการสร้างวัดหนองขุยเกิดขึ้น   ปี2507  ได้มีการบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนหนองขุย ปี2527  มีการขยายเขตไฟฟ้าเข้ามาถึงหมู่บ้าน        ปี2535  ย้ายอกกจาก ต.ดอนเจดีย์ มาเป็น ต.หนองสาหร่าย เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)