การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 10

ได้ลงชื่อเข้าร่วมการประชุม โครงการประชุมสภา อบต สัญจร


ได้จัดเตรียมน้ำไว้ให้ประชาชนที่มาเข้าร่วมประชุมไว้ดื่ม


ได้จัดเตรียมอาหารว่างและเสริฟอาหารว่างให้แก่สมาชิกสภาของหมู่ต่างๆ ที่มาเข้าร่วมการประชุม


บรรยากาศการประชุม โครงการประชุมสภา อบต สัญจร ณ หมู่ที่ 11 ตำบลโพรงมะเดื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)