ฝึกงานวันที่11

15 สค 60

ตอนเช้าตรู่

ที่สำนักงาน

ช่วยพวกพี่ๆปั่นงาน

วางแผนและสำรวจพื้นที่โดยรอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาชีพความเห็น (0)