การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 10 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                               วันนี้ได้เข้าไปรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกเศรษฐี เพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่ามีนักศึกษาฝึกงานมาลงศึกษาเพื่อทำโครงการที่หมู่ 6 บ้านโคกเศรษฐี จากนั้นได้มาช่วยกันทำความสะอาดบ่อพักน้ำภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เก็บดอกจอกขึ้นจากบ่อพักน้ำ


                                                             ลงมารายงานกับผู้ใหญ่บ้าน

                                                     ลงมารายงานกับผู้ใหญ่บ้าน


                                                   ลงทำความสะอาดบ่อพักน้ำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)