การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่11

วันนี้นักศึกษาได้เข้าร่วมการทำการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาคร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนเกี่ยวเกียวความเป็นอยู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันในวันที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดของคนในชุมชนเเละก็นักศึกษาได้เข้าร่วมการถอดบทเรียนในครั้งนี้ด้วยโดยมีวิทยากรของชุมชนเป็นผู้ดำเนินการต่างๆนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนในชุมชนความเป็นอยู่ในสมัยก่อนและทางด้านของวิทยากรให้นักศึกษาพูดว่าตั้งเเต่ที่ได้เข้ามาฝึกงานได้รับอะไรบ้างรู้อะไรบ้างและจะพัฒนาชุมชนได้อย่างไรให้วาดเป็นรูปออกมาและก็ออกมานำเสนอผลงานของตนเองได้รับคำชมมากมายและวันนี้ได้ไปทำบุญวันพระตามเเบบวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่วัดเจ็ดริ้ว

นำเสนอผลงาน


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาคร


ถ่ายรูปหมู่


รับประทานอาหารร่วมกับคนในชุมชนที่วัดเจ็ดริ้ว


รับประทานอาหาร


รับประทานอาหาร


ชาวบ้านที่ถือศีล


นำเสนอผลงาน


นำเสนอผลงาน


นำเสนอผลงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)