ฝึกงานวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

มีการจัดโครงการประชุมสภาอบต.โพรงมะเดื่อสัญจร เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟังและแสดงคิดความเห็น

ลงทะเบียนเข้าการรับฟัง

ทำหน้าที่ชงกาแฟและเสริฟน้ำ

บรรยากาศการประชุมสภาอบต.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)