บรรยายหนังเรื่อง Hidden Figures : ทีมเงาอัจฉริยะ

Hidden Figures ทีมเงาอัจฉริยะ สู้ต่อไปท่ามกลางขวากหนามจะต้องมีสักวันที่เราเป็นผู้ชนะ

สตรี 3คน (ผิวสี) ทำงานในองค์กร NASA ซึ่งอยู่ในช่วงเหยียดสีผิวและความแตกต่างทางเพศพวกเขาต้องฝ่ฝันอุปสรรคและพิสูจน์ตัวเอง ทั้ง 3 คนเป็นคณิตกร ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป ต้องแบกรับความกดดันในหน้าที่การงานซึ่งโดนเหยียดเรื่องเพศและทางสังคมซึ่งมีการเหยียดสีผิว แต่พวกเธอไม่ยอมแพ้และสู่ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นในอีกแง่หนึ่งยังได้รูการทำงานขององค์การวิทยาศาสตร์ในช่วงการคำนวณคณิตศาสตร์ด้วยมือจึงต้องมีตำแหน่งคณิตกรขึ้นมา ซึ่งพวกเธอทั้ง 3 ก็ได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้แต่พวกเธอยังต้องรับความกดดันจากเพื่อนร่วมงานที่คอยดูถูกพวกเธอทั้ง 3 คน จนกระทั้งพวกเธอทั้ง 3 คนได้ฝ่าฟันอุปสรรค์ทั้งหมดแล้วทำตามที่พวกเธอฝันหรือต้องการได้สำเร็จ พวกเธอทำให้โลกรู้ว่าความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีผิวหรือเพศ ทุกเพศทุกสีผิวทุกคนล้วนมีความสามารถ สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และผู้หญิงก็มีความสามารถในการทำงานแบบที่เพศชายทำได้เหมือนกัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บรรยายภาพยนต์ Hidden Figures : ทีมเงาอัจฉริยะความเห็น (0)