ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11

วันที่ 15 สิงหาคม 2560

วันนี้กลุ่มของดิฉันได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 กิจกรรมการจัดเวทีถอดบทเรียนเกี่ยวกับความเป็นอยู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตจากเมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันในวันที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเข้าใจของคนในชุมชนและกลุ่มของดิฉันก็ได้ร่วมกันถอดบทเรียนในครั้งนี้ด้วยโดยวิทยากรของชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ กลุ่มของดิฉันได้รับความรู้ในหลายๆเรื่องของคนในชุมชน เช่น การดำรงชีวิตของคนในชุมชนในสมัยก่อนกับปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรโดยให้วาดเป็นรูปออกมาโดยไม่ใช้ตัวอักษรใดๆทั้งสิ้นและก็ออกมานำเสนอผลงานในแต่ละหัวข้อของแต่ละกลุ่มและวันนี้กลุ่มดิฉันก็ได้ไปทำบุญวันพระแบบวิถีชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วย

                  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


                                                   รูปการเข้าร่วมประชุมโครงการ


                                  รูปกลุ่มชาวบ้านช่วนกันถอดบทเรียนในหัวข้อของตนเอง


                                                รูปกลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมถอดบทเรียน


                                                   รูปกลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมถอดบทเรียน


                                              รูปการตั้งกลุ่มเตรียมนำเสนอผลงาน


                                                    รูปกลุ่มชาวบ้านนำเสนอผลงาน


                                                      รูปกลุ่มนักศึกษานำเสนอผลงาน


                                                        รูปกลุ่มนักศึกษานำเสนอผลงาน


                                     รูปภาพหมู่ที่ถ่ายร่วมกับชาวบ้านในโครงการครั้งนี้


                                                           รูปการทำบุญวันพระที่วัดเจ็ดริ้ว


                                                  รูปร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)