ฝึกงานครั้งที่ 10 หน่วยฝึก อบต.โพรงมะเดื่อ

วันที่ 151 สิงหาคม 60 เวลาเช้า ได้จัดโครงการเวทีสัญจร ของเขตพื้นที่ตำบลโพรงมะเดื่อได้จัดสถานที่และอาหารเบรค และได้เข้าร่วมการประชุมเวทีสัญจรมะติประชุมงบโครงการทั้งหมดกว่า20โครงการ และมีการเสนอโครงการใหม่เข้าเสนอที่ประชุมมีชาวบ้านมาร่วมความคิดเห็น

                                                       จัดสถานที่ประชุม

                                                      ลงทะเบียน

                                                              เตรียมอาหารเบรค

                                                   บรรยากาศ ณ ที่ประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)