ดิฉัน มีส่วนร่วมในการจัดสัมมนาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ในหัวข้อ "7 ปี  แห่งการปฏิรูปการศึกษา " ก้าวหน้า  ถอยหลัง ฤาล้มเหลว โดยมีหน้าที่รับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เข้าร่วมฟังสัมนา  และยังมีหน้าที่แจกเอกสารประกอบการฟังสัมมนา อีกด้วย  ในการช่วยงานครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้ทราบถึงขั้นตอนการจัดสัมมนาบ้างเล็กๆน้อยๆ  แต่การจัดสัมมนาครั้งนี้ก็สำเร็จไปด้วยดี  และมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้เป็นจำนวนมาก