สำรวจวัดห่าง วัดธงน้อย( เดิม )ครั้งที่ 1

จะขอวางแผนสำรวจอีกเป็นครั้งที่ 2 เร็ว ๆ นี้ และนำอุปกรณ์บันทึกภาพ พร้อมประสานพระผู้ใหญ่ในตำบล ผู้นำ ภาคีนักวิชาการ ผู้รู้ร่วมคณะฯ สำรวจเพื่อบูรณะปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

                           หลังจากประชุมเพื่อขอยกฐานะ อบต.ดู่ใต้เป็นเทศบาล ราวเที่ยงเศษ วันที่ 23 พ.ย.2549 รับฟังข้อหารืออยู่นานราว 30 นาที จากผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าน  จึงนัดหมายไปพบที่วัดธงน้อย ในเช้าราว 0830-0930 น.วันที่ 24 พ.ย.2549 โดยผู้ใหญ่บ้าน 2 หมู่บ้าน คือ 1.นายสิงห์คาร พุทธวงค์ บ้านธงน้อย หมู่ที่ 3 และ นายบุญส่ง แสนชัย บ้านธงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน หารือและประสานมา

                           วันนี้ ( วันอาทิตย์ ที่ 26 พ.ย.2549 ) เวลา 8 น.เศษ ออกจากบ้านไปเพื่อติดตามความก้าวหน้าตามที่มีการหารือ  เพื่อขอให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเอกสารที่ดินวัดธงน้อย ( วัดเดิม หรือวัดห่าง วัดร้าง )และวัดที่อยู่ปัจจุบันห่างจากจุดเดิมมองเห็นกันราว 500 เมตร  การเข้าพื้นที่ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า  เพราะคิดว่าเอาตามสะดวกหากใครว่างจะไปร่วมสำรวจด้วย  หากไม่ว่างก็ไม่จำเป็นต้องมาว่ากล่าวกัน ( จะเอาแต่วัดใหม่โดยลืมวัดเดิมได้อย่างไร? จึงต้องการแสดงหาความรู้จากอดีตวัดห่างที่จะไปในวันนี้ด้วย )

                           ได้โทร.ถึงคุณสถาพรฯ กะว่าหากอยู่บ้านจะได้แวะทานมื้อเช้าเขาไม่อยู่บ้าน ตอนรับสายกำลังร่วมประชุมอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างเดินทางได้โทร.หาผู้ใหญ่สิงห์คารฯ ผญ.บ้าน ม.3 เขาติดธุระนวดข้าวจุดที่ไกลจากที่เราจะไป  เลยตัดสินตกลงแวะทานผัดซีอิ้วที่ครัวบ้านดู่ ถือโอกาสชักชวนพี่สนิทหรือรองสนิท ไชยคำ เพื่อร่วมสำรวจ ( จะจ่ายค่าอาหารมื้อเช้า ได้มอบเงินให้คนเก็บเงินไป 40 บาท รอเงินทอนปรากฏว่า พี่จิณ ภรรยาพี่สนิทฯ นำเงินทั้งหมดมาคืนบอกเราว่า มื้อเช้าเขาและครอบครัวของเลี้ยงรับรองเรา ยกมื้อไหว้ขอขอบพระคุณครับ)

                           พี่สนอง ไชยคำ น้องชายพี่สนิทฯ มาทักทาย บอกว่า วัดที่จะไปเขาเรียกว่า วัดห่าง มีอยู่ที่วัดบ้านเชียงราย  และที่บ้านธงน้อย เวลา 09.00 น.พี่สนิทฯ กับเราเริ่มการสำรวจของเราครั้งที่ 1 ( ส่วนก่อนหน้าใคร หรือ หน่วยงานใดจะได้สำรวจหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง ) ได้ใช้รถมอเตอร์ไซด์ของพี่สนิทฯ ท่านขับขี่ให้เราซ้อนท้ายไปตามถนนยันตรกิจโกศล  แวะที่บ้านนายสมเกียรติ ยะกับ  อดีตกำนัน ต.ดู่ใต้ กำลังดูการเสริมวงบ่อน้ำ ( ท่านเล่าให้เราฟังว่า บ่อแห่งนี้ขุดเมื่อ พ.ศ2503 ชาวบ้านธงน้อยใช้ประโยชน์จากบ่อนี้มาเป็นเวลานาน ) ภรรยาท่านนำน้ำมาให้เรา 2 แก้วตามธรรมเนียม  ได้สนทนาและชักชวนอดีตกำนันฯ ยินดีเป็นคนนำทาง

                           ท่านขับขี่รถมอเตอร์ไซด์นำหน้าไปจนถึงที่หมาย  เป็นที่ดินซึ่งชาวบ้านใช้เพาะปลูกพืชเกษตรดูดินอุดมสมบูรณ์ดี   สังเกตโดยกะประมาณด้วยสายตา ระยะทางที่เราอยู่ ( วัดธงน้อย วัดร่างหรือชาวบ้านจะเรียกว่า วัดห่าง ) ห่างจากจุดที่ตั้งวัดธงน้อย ( ที่ปัจจุบัน ) ประมาณ 500 เมตร  ก่อนเดินทางต่อจากจุดศาลเจ้าหลวงฯ ได้สอบถามสตรี 2คน ชื่อ นางบุญยวน จักรคำ อยู่บ้านเลขที่ 54 ม.3 และนางดวงเดือน ตันปา อยู่บ้านเลขที่ 160 หมู่ 3 ต.ดู่ใต้ฯ ได้จดบันทึกไว้

                          คณะฤกษ์สะดวกของเรา 3 คนเราสำรวจโดยใช้รถจักรยานยนต์ 2 คัน ไปตามถนนเข้าสวน ขับขี่รถไปจนถึงปาง สถานที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่  เป็นศาลเจ้าตั้งอยู่เด่นสง่า  บนศาลมีคุณลุงคนหนึ่งกำลังบนบานสารกล่าวอยู่  เราจึงไปสนทนากับสตรีที่กำลังบรรจุมะเขายาว ( ชาวบ้านเรียกว่า มะเขือหำม้า ) สักครู่มาทักทายกับคุณลุงที่นั่งอยู่บนศาล หรือ ศาลาเจ้าหลวง  ได้ความว่า เป็นศาลเจ้าหลวงผญ๋าแก้ว  คุณลุงท่านนี้ชื่อนายสนั่น ยอดทิพย์  อยู่บ้านหมู่ที่ 14  เล่าว่ามาเลี้ยงย่อย  หากเลี้ยงใหญ่ต้องใช้ข้าวจ้ำ คือ นายเกษม ทิพยศ ( 1054 น. 26 พ.ย.2549 )

                          จากนั้น ได้เดินสำรวจบริเวณโดยรอบ  นายสมเกียรติฯ เล่าว่า ที่ดินมีหลักฐานอยู่สำนักงานที่ดิน และสำหรับที่ตั้งวัดปัจจุบันมี สค.1 ชื่อของเจ้าของที่แลกที่ดินวัด   เล่าว่าจุดที่ยืนกันอยู่เดิม ระแวกรอบ ๆ วัดห่างฯ เป็นชุมชนบ้านธงน้อย ๆ ชาวบ้านดั้งเดิมอยู่บ้านธงหลวง  ย้ายมาอยู่สถานที่แห่งนี้เพื่อทำการเกษตร และสร้างวัด โดยปลูกบ้านอยู่รายรอบวัด  ท่านได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2544   และชี้จุดที่อยู่เรียกว่า สวนดง หรือ ดงชาวบ้านอยู่รายรอบวัดห่าง เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน ประมาณ 9 ไร่ 

                           การเดินสำรวจที่วัดห่างฯ ต้องเดินฝ่าสวนมะเขือยาว และสวนข้าวโพด ไปพบเนินที่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์ปกคลุมหนาตา พบพระประธานประดิษฐานอยู่ที่ฐานพระ  องค์ประทานสมบูรณ์ ส่วนองค์ขวามือเศียรชำรุด องค์ซ้ายมือตกฐานมาอยู่ด้านหลัง ( คณะฯ เรามองจากหลังฐานพระ) จะขอวางแผนสำรวจอีกเป็นครั้งที่ 2 เร็ว ๆ นี้  และนำอุปกรณ์บันทึกภาพ พร้อมประสานพระผู้ใหญ่ในตำบล ผู้นำ ภาคีนักวิชาการ ผู้รู้ร่วมคณะฯ สำรวจเพื่อบูรณะปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป และก่อนกลับแวะสนทนากับอดีต ผญ.บ้านหมู่ 14  คนแรกที่บ้านยินดีให้ความร่วมมือในการสำรวจและพัฒนา ( ม.14 แยกมาจาก ม.3 และ นายไพศาล สุขสุสินธุ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ระหว่าง 2545-2547 และต่อมามีนายบุญส่ง แสนชัย เป็นผู้ใหญ่ถัดมาจนปัจจุบัน  ส่วน ผญ.สิงห์คารฯ  เป็นผู้ใหญ่ต่อจากนายสมเกียรติฯ กำนัน ต.ดู่ใต้ )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่าน

คำสำคัญ (Tags)#การมีส่วนร่วม#ดูร่องรอยการทำงาน#จิตอาสา#บริหารความสัมพันธ์#สำนึกชาวพุทธ

หมายเลขบันทึก: 63357, เขียน: 26 Nov 2006 @ 13:52 (), แก้ไข: 28 Apr 2012 @ 17:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)