สัปดาห์ก่อนที่สำนักงานภาควิชาตจวิทยา ศิริราช บริเวณลานเอนกประสงค์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 9 มีสมาชิกใหม่ที่เป็นสัญญลักษณ์ของการสร้างเสริมสุขภาพ คือมีโต๊ะปิงปองใหม่เอี่ยมอยู่บริเวณดังกล่าว เริ่มเห็นเจ้าหน้าที่มาเล่นบ้างประปราย โดยเฉพาะช่วงพักเที่ยง และตอนเย็น น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของภาควิชาฯ ที่จะนำพาสมาชิกไปสู่ภาวะสุขภาพดีครับ