หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ( ครั้งที่ 11 )

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันนี้เราต้องมาช่วยกันจัดตลาดปันสุขและคอยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้า

ช่วยยกโต๊ะและอำนวยความสะดวกให้กับงาน

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


ต่อจากนั้นช่วงสายๆเราก็ได้มีส่วนร่วมในการพับดอกไม้เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธี

ได้รับการสอนพับดอกไม้จากผู้ที่เป็นจิตอาสา

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

การพับดอกไม้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

รวมจิตอาสา

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


หลังจากนั้นช่วงบ่ายเราก็ได้เดินทางไปพบกับแกนนำชุมชนสวนตะไคร้ เพื่อพูดคุยและแนะนำตัวในการทำความรู้จักให้มากขึ้น 

นักศึกษาหน่วยฝึกที่ 2และคณะแกนนำชุมชนสวนตะไคร้

ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี


นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาต่างๆในชุมชน

การพูดคัยปรึกษาหารือกับแกนนำชุมชนสวนตะไคร้

ภาพถ่ายโดย นางสาว ธัญญลักษณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน



ความเห็น (0)