ถอดอีกแล้ว ศพค(ศูนย์พัฒนาครอบครัว)เทศบาลตำบลปากพะยูน

โครงการลด ความรุนแรงในเด็ก 0-5 ปี สค. กรมกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทดลองนำร่องและออกแบบในการทำ กิจกรรม โดยการใช้"ยุทธการมวลชน"ปฎิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ตามหลักการ IO(Information Operations)


แผนงานโครงการสร้างสัมพันธภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กอายุ 0-5 ปี ที่จังหวัดพัทลุงถูกเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่อง  มีพื้นที่ปฎิบัติการ 4  พื้นที่

 มีกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ในแต่ละพื้นที่ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการก็นัดมาถอดบทเรียนกันดูว่า โดยทาง พมจ พัทลุง ได้จัดให้ 4 พื้นที่ได้มาพบปะ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์  การทำโครงการ โดยใช้หลักคิด วิธีการของอาจารย์ ไพทูรย์  ทองสม วิทยาลัยภูมิปัญญา พนังตุง พัทลุง คือ 

 " ถอด  สอด ใส่"

ให้ได้บทเรียนร่วมกัน โดยมีทีมงานของอาจารย์ ไพทูรย์  คุณ ถาวร คงศรี คุณหมอสมนึก และดีเจพลนุ้ย เป็นคณะผู้ถอดบทเรียนโครงการนี้ โครงการลด

ความรุนแรงในเด็ก 0-5 ปี  สค. กรมกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทดลองนำร่องและออกแบบในการทำ

กิจกรรม โดยการใช้"ยุทธการมวลชน"ปฎิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ตามหลักการ IO(Information Operations) ทำการเก็บข้อมูล ครอบครัว พื้นที่ ละ 100

 ครอบครัว  นำข้อมูลมูลมารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกมา โฟกัส กลุ่มเป้าหมาย แล้วทำกิจกรรมตามแผนงานหลัก คือเสริมสร้าง ศักยภาพครอบครัว 

ลดความรุนแรง พัทลุงจึง มีพื้นกิจกรรมที่หลากหลาย ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลปากพะยูน ได้เก็บข้อ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงพยาบาล

ปากพะยูน มีวิธีการเก็บข้อมูลโดย ทำความเข้าใจในเอกสารการเก็บ และเป้าหมายของการเก็บข้อมูล ก่อนลงไปเก็บ ซึ่งดำเนินการดังนี้

 นำแบบสอบถาม

ไปแจกให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทำการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน ภายในวันที่สำรวจ   

ทำการตรวจสอบแบบสอบถามถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 ตรวจสอบข้อมูลและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

 2 การประเมินผลข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้ลงระหัส ตามที่กำหนดไว้ไปประมวลผลโดยการสำรวจดังนี้ 

3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยคำนวนหาค่าร้อยละ เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ใช้สถิติเชิงพรรณาเพื่อใช้อธิบายตรวจสอบข้อมูลทางประชากรศาสตร์  ค่าร้อยละใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว  ทางศูนย์พัฒนาครอบครัวจะได้ มาคิดออกแบบโครงการป้องกัน

และแก้ปัญหาที่เรื่องความรุนแรง โดยการนำข้อมูลมาเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลปากพะยูน และเทศบาล 

 เป็นยุทธศาสตร์ สื่อปฎบัติ ตามเป้าหมายของ สค.(กรมกิจการการสตรีและครอบครัว)ในโครงการต่อไป  

ขอบคุณเครือข่ายที่สนับสนุนทางวิชาการทีมงาน ศูนยประสานงานเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียน

คำสำคัญ (Tags)#ศวพถ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น#ศพค ปากพะยูน#"ยุทธการมวลชน"ปฎิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ตามหลักการ IO(Information Operations)

หมายเลขบันทึก: 633416, เขียน: 13 Aug 2017 @ 06:35 (), แก้ไข: 14 Aug 2017 @ 02:53 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แผนงานโครงการสร้างสัมพันธภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็ก...โครงการดี๊ดีและมีประโยชน์  ค่ะ

ขอบคุณครับ  หมอเปิ้น

วันที่ 25 ถึง26 สิงหาคมนี้ จะขึ้นไปถอดบทเรียนโครงการนี้ที่ กทม