ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่11 สิงหาคม 2560)

วันที่11ของการฝึกงานวันนี้เป็นกำารทำงานของตัวเองเป็นการทำปฎิทินฤดูกาลและปฎิทินประเพณีของชุมชนต่อจากวันที่10

ช่วงเวลประมาณ 13.00น.เป็นการช่วยงานภายในศูนย์เล็กน้อยๆ

เวลาประมาณ15.00เดินทางไปหมู่4เพื่อไปตามเก็บขัอมูลปราชญ์ชาวบ้านที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์และไปดูแผนผังจุดเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วยบ้านที่จะไปสัมภาษณ์คือบ้านของ คุณ อภิชาติ สมคิด ซึ่งเขาเป็นปราชญ์ด้านการก่อสร้างแต่วันนี้เขาไม่อยู่จึงต้องรอเจอเขาในวันจันทร์


                                                                        ปฎิทินฤดูกาลของชุมชน                                                                  ช่วยกันทำปฎิทินฤดูกาล


                                                      แผนผังแสดงจุดเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองขุย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)