บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่9 วันที่9สิงหาคม2560

วันที่9สิงหาคม2560ในวันนี้นักศึกษาฝึกงานได้ช่วยป้าบัวปรับภูมิทัศน์รอบๆบริเวณศูนย์ฝึกบ้านบ่อมะกรูดและช่วยกันขุดฝังท่อเพื่อระบายน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับคณะที่จะมาศึกษาดูงาน ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะบริเวณที่ฝังท่อมีน้ำที่ขังและแฉะอยู่ตลอด และได้ช่วยกันยกท่อปูน และเพื่อนๆช่วยกันขุดดินเพื่อฝังท่อให้เป็นทางน้ำไหล พอช่วงบ่ายก็ได้ช่วยป้าบัวทำกับข้าว และได้มาขุดฝังท่อระบายน้ำต่อและนำท่อปูนฝังใช้เวลาทั้งวันจนถึงเวลา16.30น. 


(นักศึกษาฝึกงานช่วยกันยกท่อปูน)


(ท่อน้ำที่จะนำมาฝังเพื่อระบายน้ำ)


(นักศึกษาฝึกงานช่วยกันขุดดินเพื่อนำท่อระบายน้ำลงฝังใต้ดิน)


(เมื่อนำท่อระบายน้ำลงฝังดินก็เสร็จสิ้นและทำได้ตามความต้องการของลุงและป้า)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน (วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)ความเห็น (0)