บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 9 วันที่ 9 ส.ค.2560

ในวันนี้ เวลาเช้า 09.00 น.จนถึงบ่าย 15.30 น. นศ.ฝึกงานได้ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ขุดท่อข้างห้องน้ำ เพื่อให้น้ำไหลลงท่อได้สะดวกๆ ไม่เฉอะแฉะทางเดินและได้ช่วยเพื่อนผู้ชายยกท่อระบายน้ำไปให้เพื่อน

ช่วยกันยกท่อไปเพื่อไปวางลงหลุมที่ขุดไว้นศ.ช่วยกันขุดท่อระบายน้ำวางท่อระบายน้ำ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อมรมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)