ประชุมสภากาแฟ

วันที่ 9 เสวนาสภากาแฟจังหวัดสมุทรสงคราม

วันนี้พวกเราได้ไปเสิร์ฟกาแฟที่การเสวนาสภากาแฟในครั้งนี้ด้วยซึ้งจัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

โดนมีท่านผู้ว่าจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในการกล่าวเสวนาในครั้งและมีหลายหน่วยงานเข้าร่วม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7 วันที่9ความเห็น (0)