หัวข้อ " คุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิด"

การพูดหัวข้อ คุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิด ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ท่านผู้ฟังที่สนใจผลงานของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ สามารถติดตามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.drsuthichai.com หรือ เข้าไปเยี่ยมชมหรือ กดถูกใจหรือกด Like เพจ Facebook ได้ที่ "สถาบันพัฒนาบุคลากรดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)